JÄSENREKISTERISELOSTE

(Henkilötietolaki (523/99) 10 §)                                                                        Laadittu: 17.6.2008

1. Rekisterinpitäjä
Hoffrénien Sukuyhdistys ry
Kulloisetkin yhteystiedot löytyvät kotisivuilta hoffren.suvut.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Antti Soini
Jäsenrekisterinhoitaja
Lehtorannantie 11 A 29, 40520 Jyväskylä
antti.soini(ät)fonet.fi

3. Rekisterin nimi
Hoffrénien Sukuyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.
Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, ainaisjäsenet, varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, tieto sukuhaarasta, johon jäsen kuuluu sekä muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä ja heidän omaisiltaan sekä julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan vain yhdistyksen hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä yhdistyksen jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain sukuyhdistyksen jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on pääsyoikeus rekisteriin atk:lla tallennettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.