KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 13.8.2022

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Hoffrénien Sukuyhdistys ry:n 42. sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 13.8.2022

Kokous pidetään sukujuhlan yhteydessä Maaningalla Tuovilanlahden nuorisoseuran talolla osoitteessa Toivoharjuntie 11, 71775 Tuovilanlahti klo 10.00 alkaen.

Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa 9.30.

Eve Vaittinen hoffren.seura@suvut.net

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
5. Esitetään toimintakertomus, tilit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 2021
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2021
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 2023
8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 2022
9. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä 2023
10. Todetaan hallituksen puheenjohtajan kaksivuotisen kauden jatkuvan vielä 2023
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2023–2024
12. Valitaan hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2023–2024
13. Päätetään toimintasuunnitelmasta 2023
14. Päätetään talousarviosta 2023
15. Todetaan menettely, jolla kutsut vuosikokoukseen lähetetään
16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
17. Ilmoitusasiat
18. Kokouksen päättäminen