Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen 26.8.2023, Kuopio

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Hoffrénien Sukuyhdistys ry:n 43. sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 26.8.2023
Kokous pidetään sukujuhlan jälkeen Kuopion Piispantalossa, Piispankatu 8, 70100 Kuopio
Kokoukseen ilmoittautuminen alkaa 15.30, kokous alkaa klo 16.00
Vuosikokouksessa äänivaltaa voi käyttää vain yhdistyksen jäsenet.

Eve Vaittinen

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 5. Esitetään toimintakertomus, tilit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 2022
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2022
 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 2024
 8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 2023
 9. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä 2024
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiselle kaudelle 2024–2025
 11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2024–2025
 12. Valitaan hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2024–2025
 13. Päätetään toimintasuunnitelmasta 2024
 14. Päätetään talousarviosta 2024
 15. Todetaan menettely, jolla kutsut vuosikokoukseen lähetetään
 16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 17. Ilmoitusasiat
 18. Kokouksen päättäminen