Sukututkimusrekisteriseloste

 

(Henkilötietolaki (523/99) 10 §)                                                                        Laadittu: 17.6.2008
Päivitetty 26.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Hoffrénien Sukuyhdistys ry
Kulloisetkin yhteystiedot löytyvät kotisivuilta hoffren.suvut.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kirsi Veijalainen
Hoffrénien Sukuyhdistyksen jäsensihteeri ja rekisterivastaava
Tervakkotie 8, 01350 Vantaa
kirsi@tilikimara.fi

3. Rekisterin nimi
Hoffrén-suvun sukurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja –paikka, vihkimisaika ja –paikka, kuolinaika ja –paikka
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
– suostumus- ja kieltotiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:
– väestötietojärjestelmä
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
– painetut lähteet
– sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Tietoja elävistä henkilöistä luovutetaan suvun ulkopuolisille vain asianomaisen suostumuksella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on atk-pohjainen ja se suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti rekisterinhoitajan salasanalla varustetulla tietokoneella. Varmuuskopiot ovat lukitussa tilassa.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa tarkistettavaksi pyytämällä sitä kirjallisesti rekisterinpitäjältä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.