Kannatusjäsenyys

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistykseen voidaan ottaa myös kannatusjäseniä, joita voivat olla sekä yksityiset että yritykset.

 

Kannatusjäseneksi sukuneuvosto voi hyväksyä yhteisön tai yrityksen, jolla se katsoo olevan yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tukevia asianmukaisia kytkentöjä sukuun.

 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka ei täytä varsinaisen jäsenyyden edellytyksiä.

 

Kannatusjäsenmaksu

Henkilöjäsen 30 € / vuosi
Yhteisöjäsen 60 € / vuosi

 

Hakemukset

Hakemukset perusteluineen voi osoittaa sukuneuvostolle ja lähettää puheenjohtajalle:
Eeva-Liisa Vaittinen
Kunnalliskodintie 6 K 23
00600 Helsinki

tai yhdistyksen sähköpostiin.