Yhdistys

Hoffrénien Sukuyhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa. Sen toteuttamiseksi sukuyhdistys

  • järjestää kokouksia, matkoja ja sukutapaamisia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa.
  • kokoaa, luetteloi ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttää suvun vaiheita koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita sekä kuvia, valokuvia ja muita muistoesineitä.
  • selvittää suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tuloksia julkisuuteen.

Tutustu yhdistyksen sääntöihin.

Jäsenrekisterin ja sukutietorekisterin ylläpito:
jäsensihteeri Kirsi Veijalainen

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista